Co nas czeka w 2022 roku w związku z Pakietem Mobilności?

flota ciężarówek

Najważniejsze zmiany dotyczą:

Od lutego 2022:

  • Wejścia w życie systemu IMI, czyli jednolitego systemu zgłaszania kierowców delegowanych do wszystkich krajów.
  • Obowiązku powrotu pojazdów transportowych do bazy co 8 tygodni w państwie członkowskim siedziby przewoźnika.
  • Zakazu wykonywania operacji kabotażowych przez 4 dni po wykonaniu kabotażu danym pojazdem w państwie członkowskim.
  • Zmiany w delegowaniu- wypłata pełnego wynagrodzenia minimalnego na zasadach państwa, w którym kierowcy wykonują pracę.
  • Obowiązku rejestracji przez kierowcę momentu przekraczania granicy państwowej na tachografie.

Od maja 2022:

Objęcie kierowców pojazdów do 3,5t. przepisami o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego oraz o dostępie do rynku międzynarodowego przewozów rzeczy.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem.