Usługi kadrowo-płacowe

długopis leżący na kartce

Mając na uwadze wiele zapytań naszych klientów, sygnalizujących zapotrzebowanie na tego typu usługi podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności naszej firmy o usługi kadrowo-płacowe.
Obsługa realizowana jest w naszej siedzibie, przez dedykowanego do tego pracownika posiadającego wieloletnie doświadczenie w branży kadr i płac.
Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa dokumentacja pracownicza będzie bardziej spójna, prawidłowa i co najważniejsze procedura rozliczeń będzie dla Was wygodniejsza. W jednym miejscu odbywa się cały proces rozliczenia pracownika – od wysłania danych z kart kierowców do otrzymania listy płac.

 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika na podstawie dostarczonych list obecności z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności, prowadzenie kartotek zasiłkowych;
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia i świadczeń z ZUS, sporządzanie list płac;
 • Monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP;
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych;
 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników;
 • Tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i rozliczeniowych;
 • Sporządzanie deklaracji do PFRON;
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • Przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa;
 • Przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS;
 • Obsługa i naliczanie składek na Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK);
 • Obsługa pracowniczych ubezpieczeń grupowych;
 • Administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich;
 • Pomoc przy prowadzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego aby uzyskać więcej informacji na ten temat.