EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na stanowisku kierowcy zobligowany jest do prowadzenia ewidencji ich czasu pracy. Ewidencja jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym, powinna zawierać informacje o wszelkich nieobecnościach pracownika a także uwzględniać godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej czy też w niedzielę i święta.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy pomaga zapobiegać karom pieniężnym nakładanym przez organy administracji publicznej. Ponadto daje realny pogląd dotyczący liczby wszelkich składników wynagrodzenia czy też ilości przepracowanych godzin.

Ewidencja czasu pracy podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przez okres 3 lat.

Czytaj więcej

 

 

WYLICZANIE WYNAGRODZENIA 
MINIMALNEGO W EUROPIE

Przedsiębiorstwa transportowe wykonujące przewóz towarów i osób na terenie państw europejskich takich jak Niemcy, Francja, Austria, Włochy zobowiązane są do wypłacania kierowcom określonych, minimalnych wynagrodzeń oraz nakładają na przewoźników szereg obowiązków.

Płaca minimalna na terytorium Niemiec objęta jest ustawą w skrócie zwaną MiLoG, obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku, obecnie wynosi ona 8,84 EURO za godzinę pracy.
Wynagrodzenie minimalne we Francji podlega pod ustawę Loi Marcon, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku. Jego dokładna wysokość uzależniona jest od osobistego zaszeregowania kierowcy,

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje płaca minimalna za pracę wykonywaną na terenie Austrii, regulowana ustawą w skrócie zwaną LSD-BG. Stawka również zależna jest od osobistego zaszeregowania kierowcy.
Przedsiębiorcy planujący przewozy na obszarze w/w krajów zobowiązani są m.in. do zgłaszania oddelegowanych kierowców w określonych systemach informatycznych oraz wyposażania ich w niezbędne dokumenty.

Wobec powyższego proponujemy Państwu rozliczanie wynagrodzeń kierowców zgodnie z aktualnymi wytycznymi, a także wsparcie merytoryczne w realizowaniu przewozów na terenie innych krajów.

Czytaj więcej

 

 

SZKOLENIA KIEROWCÓW

Znaczna cześć naruszeń popełnianych przez kierowców w trakcie pracy spowodowana jest ich niewiedzą. W ramach współpracy proponujemy naszym klientom szkolenia kierowców dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolimy z zakresu przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Transporcie Drogowym, Ustawie o Czasie Pracy Kierowców oraz rozporządzeniu WE 561/2006. Prowadzimy wykłady na temat czasu pracy, czasu jazdy, przerw w prowadzeniu pojazdu, odpoczynków dobowych czy tygodniowych. Poza wiedzą teoretyczną, uczestnik szkolenia zdobywa praktyczne umiejętności poprawnej obsługi urządzeń rejestrujących, stosowanych w przewozie drogowym.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości kierowców oraz wyeliminowanie popełnianych przez nich błędów, analiza problemów, z którymi borykają się na co dzień w pracy. Poszerzając wiedzę kierowców, redukujemy liczbę naruszeń a tym samym unikamy kar pieniężnych przy kontrolach na drodze, a także w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

 

 

ANALIZA NARUSZEŃ

W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu analizę czasu pracy kierowców pod kątem stwierdzonych naruszeń (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006). Nasi klienci na bieżąco otrzymują raporty z listą popełnianych wykroczeń wraz z ich dokładnym opisem bądź też z wskazaniem wysokości ewentualnych kar pieniężnych. Na życzenie przedsiębiorcy szczegółowo omawiamy naruszenia kierowców, aby zapobiegać ponownemu popełnianiu tych samych błędów przyszłości, a tym samym unikać generowania niepotrzebnych kosztów.

Czytaj więcej

 

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE, ROZLICZANIE DELEGACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Coraz częstsze kontrole przeprowadzane przez organy administracji takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy też Inspekcja Transportu Drogowego wymagają od przedsiębiorców prowadzenia nienagannej dokumentacji kadrowo-płacowej. W ramach współpracy dla naszych Klientów przeprowadzamy audyty wewnętrzne w celu zweryfikowania wszelkich nieprawidłowości w prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji. Analizujemy między innymi poprawność umów o pracę, listy wynagrodzeń, prawidłowość regulaminów / obwieszczeń, a także rzetelność sposobu archiwizacji dokumentów.

Proponujemy najkorzystniejsze dla Państwa firmy rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie oraz skuteczne zabezpieczenie przed roszczeniami pracowników, a także karami nakładanym przez w/w organy administracyjne. Po konsultacji i zaakceptowaniu przez klienta proponowanych przez nas rozwiązań, przygotowujemy dla Państwa potrzebne dokumenty.
Dbamy o to, aby dokumentacja prowadzona przez naszych klientów była zawsze zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze przepisy Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, bądź poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową czyli delegacje. Rozliczenie delegacji zarówno krajowych jak i zagranicznych, składa się z rozliczenia diet a także ryczałtów za nocleg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podróże służbowe kierowców należy rozliczać na podstawie danych źródłowych, czyli odczytów z kart kierowców lub wykresówek czy danych GPS lub zapisów z kart drogowych.
Po przeanalizowaniu powyższych danych nasi klienci otrzymują gotowe, precyzyjne, przejrzyste oraz zgodne ze wszelkimi wymogami prawnymi rozliczenia delegacji.

Czytaj więcej

 

 

PRZYGOTOWANIE FIRM DO KONTROLI

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz większą częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Uwzględniając Państwa potrzeby oferujemy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli w przedsiębiorstwie (wskazanie braków do uzupełnienia, sporządzenie wyjaśnień). Dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas weryfikacji danych, a tym samym zredukować wysokość kary nałożonej na przedsiębiorcę do minimum.

Czytaj więcej

 

 

POMOC W SPORACH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Każda kontrola organu administracyjnego wiąże się z ogromnym stresem właścicieli przedsiębiorstw transportowych. W trosce o interesy klientów, zapewniamy pomoc prawną m.in. poprzez doradztwo z zakresu interpretacji przepisów transportowych, a także pomoc merytoryczną w sporach z organami administracji publicznej takimi jak: Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Celny czy Policja. Należy pamiętać, że otrzymanie decyzji nakładającej karę to dopiero początek procedury odwoławczej.

W zależności od potrzeb zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem odwołań od decyzji administracyjnych, jak również sporządzeniem niezbędnych wyjaśnień przedstawianych przez Państwa w toku trwania postępowania odwoławczego.

Zapewniamy naszym przedsiębiorcom realną ocenę zasadności odwołania, proponujemy najlepsze rozwiązania, w razie potrzeby także reprezentację prawną.

Czytaj więcej

 

 

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszerzyliśmy ofertę o kompleksowe usługi dochodzenia odszkodowań z tytułu poniesionych szkód komunikacyjnych, których wartość ubezpieczyciele notorycznie zaniżają lub całkowicie odmawiają jego wypłaty.

Udzielamy informacji dotyczących możliwości uzyskania rekompensaty za szkody materialne i zdrowotne oraz za utracone zarobki. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy naszych klientów w sprawie. Powierzonymi zadaniami zajmuje się nasz wykwalifikowany zespół, posiadający bogate doświadczenie w zdobywaniu odszkodowań. Gwarantujemy Państwu wysoki poziom merytoryczny świadczonej przez nas pomocy, skuteczność oraz poufność przekazywanych nam danych.

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu odszkodowania osobom prywatnym oraz firmom.

Czytaj więcej

Kontakt

 

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Biuro Olsztyn

Siedziba główna

Dolna 16, 10-699 Olsztyn

Właściciel:
Marcin Graw tel. 530 910 927
Biuro:
Małgorzata Lempkowska tel. 537 910 927

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.