Przygotowanie firm do kontroliprzeglądane dokumenty

 

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz większą częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Uwzględniając Państwa potrzeby oferujemy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli w przedsiębiorstwie (wskazanie braków do uzupełnienia, sporządzenie wyjaśnień). Dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas weryfikacji danych, a tym samym zredukować wysokość kary nałożonej na przedsiębiorcę do minimum.

Dodatkowo w ofercie:

 • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR
 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
 • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
 • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień)
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Obliczanie delegacji krajowej i zagranicznej
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG)
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron) 
 • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24