Pomoc w sporach z organami administracji publicznejuścisk dłoni

Każda kontrola organu administracyjnego wiąże się z ogromnym stresem właścicieli przedsiębiorstw transportowych. W trosce o interesy klientów, zapewniamy pomoc prawną m.in. poprzez doradztwo z zakresu interpretacji przepisów transportowych, a także pomoc merytoryczną w sporach z organami administracji publicznej takimi jak: Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Celny czy Policja. Należy pamiętać, że otrzymanie decyzji nakładającej karę to dopiero początek procedury odwoławczej.

W zależności od potrzeb zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem odwołań od decyzji administracyjnych, jak również sporządzeniem niezbędnych wyjaśnień przedstawianych przez Państwa w toku trwania postępowania odwoławczego.

Zapewniamy naszym przedsiębiorcom realną ocenę zasadności odwołania, proponujemy najlepsze rozwiązania, w razie potrzeby także reprezentację prawną.

Dodatkowo w ofercie:

 • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR
 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
 • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
 • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Obliczanie delegacji krajowej i zagranicznej
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG)
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron)
 • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24