Analiza naruszeń

analiza naruszeń

W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu analizę czasu pracy kierowców pod kątem stwierdzonych naruszeń (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006). Nasi klienci na bieżąco otrzymują raporty z listą popełnianych wykroczeń wraz z ich dokładnym opisem bądź też z wskazaniem wysokości ewentualnych kar pieniężnych. Na życzenie przedsiębiorcy szczegółowo omawiamy naruszenia kierowców, aby zapobiegać ponownemu popełnianiu tych samych błędów przyszłości, a tym samym unikać generowania niepotrzebnych kosztów.

 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
 • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
 • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień)
 • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP 
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Obliczanie delegacji krajowej i zagranicznej
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG) 
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron)
 • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24