Dlaczego warto korzystać z zewnętrznej firmy rozliczającej czas pracy kierowców?

Ciężarówka na kalkulatorze

 

Niektóre firmy zajmujące się dostarczaniem oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców sugerują, że rozliczać kierowców w swojej firmie można samodzielnie i nie ma potrzeby zlecania tego zadania firmom zewnętrznym. Czy na pewno tak jest?

Rozliczanie czasu pracy kierowców to bardzo złożony proces, który wymaga przede wszystkim znajomości aktualnych przepisów prawa. Jak zapewne wiesz, w ostatnich latach przepisy zmieniają się często. Dodatkowo dobrze jest wiedzieć jak te przepisy są interpretowane przez organy kontrolne.

Sam zakup programu do rozliczania czas pracy kierowców nie gwarantuje, że dokumenty będą prowadzone w sposób prawidłowy. Do tego potrzebna jest wnikliwa znajomość tego programu i jego poszczególnych, skomplikowanych funkcji. Firma usługowa, która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania zapewnia prawidłowe i zgodne z przepisami rozliczanie.

Następna kwestia, to kwestia oszczędności. Po przeanalizowaniu kosztów zwykle okazje się, że zlecenie usługi firmie zewnętrznej jest znacznie korzystniejsze cenowo, niż zatrudnienie w tym celu dodatkowego pracownika oraz ponoszenia kosztów oprogramowania. Nie można przy tym pominąć faktu, że pracownik korzysta z urlopów, czy też zwolnień lekarskich, wówczas, gdy zewnętrza firma świadczy usługi w sposób ciągły.

Kolejny argument to bezpieczeństwo. Jednym z kluczowych zadań firmy usługowej rozliczającej czas pracy kierowców jest zapewnienie klientowi zaplecza prawnego. Dzięki temu firma transportowa może uniknąć kar finansowych za nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy kierowców, a także za popełnianie przez kierowców naruszeń, które firma usługowa poprzez szkolenie kierowców stara się wyeliminować.

 

W tym miejsc należy podkreślić, że firma zajmująca się obsługą przedsiębiorstw transportowych zapewnia wsparcie merytoryczne w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego na każdym etapie, zarówno na drodze jak i w sytuacji, kiedy kontrola wszczęta jest w przedsiębiorstwie. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku nieoceniona jest obecność osoby, która ma w tym zakresie odpowiednie kompetencje.

Podsumowując, korzystanie z zewnętrznej firmy rozliczającej czas pracy kierowców to dobry sposób na zapewnienie prawidłowej i zgodnej z przepisami dokumentacji kierowców, a także na oszczędność czasu i pieniędzy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług rozliczania czasu pracy kierowców, zachęcamy do kontaktu, umówimy się na niezobowiązującą rozmowę i ustalimy co jesteśmy w stanie Ci zaproponować. Zapraszamy!