Kara w Niemczech za brak blokady tachografu kartą przedsiębiorstwa

trzymana karta płatnicza

Czy można dostać karę za brak aktywnej blokady tachografu?

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której niemieccy kontrolujący nakładają na polskich przewoźników kary za brak blokady tachografu. Przypominamy o tym, że zawsze po zakupie pojazdu ciężarowego wyposażonego w tachograf cyfrowy należy go zablokować za pomocną karty przedsiębiorstwa, należącej do firmy, która go nabyła.

O ile w Polsce nie są przewidziane z tego tytułu żadne kary, o tyle niemiecki organ BAG dość często nakłada na polskich przewoźników sankcje za brak aktywnej blokady tachografu.

Niemieckie organy nakładając kary przewoźników powołują się na wymagania wynikające z ochrony danych osobowych. Prawdą jest, że aktywna blokada tachografu zabezpiecza dostęp do danych takich jak numer pesel, imię nazwisko, czy też numer karty kierowcy kierowców zatrudnionych w firmie. Pobranie danych z tachografu możliwe jest wówczas tylko przy pomocy karty przedsiębiorstwa, którą został zablokowany tachograf. Oczywiście mimo braku sankcji ze strony polskich organów nie zwalnia to z obowiązku pamiętania o uruchomieniu blokady tachografu.

Jak zablokować tachograf kartą przedsiębiorstwa?

Po zakupie nowego pojazdu zanim wyruszymy w trasę należy zalogować kartę przedsiębiorstwa do tachografu i aktywować blokadę. Niektóre tachografy automatycznie uruchamiają blokadę po zalogowaniu karty przedsiębiorstwa do urządzenia, w innych trzeba to zrobić poprzez wejście do menu i wybranie blokady tachografu oraz jej zatwierdzenie. Ten obowiązek dotyczy wszystkich, niezależnie czy kupujemy nowy czy używany pojazd.

Sprzedając pojazd należy również pamiętać o pobraniu danych z tachografu za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia, tak aby nie zostały utracone.