Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

wykonywany podpis

Przypominamy, że począwszy od 2023 roku przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma obowiązek przedkładania oświadczenia o licznie osób zatrudnionych w 2022 roku.

Dokument składa się z dwóch części:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na dzień 31 grudnia 2022 roku, niezależnie od formy zatrudnienia. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, nie tylko kierowców;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku 2022. Uwzględniamy w nim również właścicieli firm, jeśli wykonywali operacje transportowe.
 
Termin na złożenie powyższej deklaracji mija 31 marca 2023r. Dokument składamy co roku za rok poprzedni.
 
Druk oświadczenia dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-1-2023
 
Dokument należy podpisać i dostarczyć w oryginale osobiście lub przesłać listem poleconym.
 
W przypadku licencji międzynarodowej przesyłamy na adres:

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa

W przypadku licencji krajowych oświadczenie składamy do starosty wydający licencję właściwego dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze KRS lub CEIDG.

Powyższy dokument nie obowiązuje przy zaświadczeniach na przewozy drogowe na potrzeby własne.