Pakiet mobilności - najbliższe zmiany

flaga Unii Europejskiej

Już 20 sierpnia wchodzą w życie pierwsze zapisy pakietu mobilności mówiące o zmianach w czasie jazdy i odpoczynku a także regulujące zasady powrotu do bazy.

 1.Obowiązek powrotu kierowcy do bazy lub miejsca zamieszkania maksymalnie co 3 lub 4 tygodnie.

 • Po czterech tygodniach kierowca będzie musiał rozpocząć odpoczynek 45h w miejscu zamieszkania lub na bazie.
 • Jeśli kierowca w trasie zrobił dwa skrócone odpoczynki pod rząd, na odpoczynek 45h będzie musiał wrócić do bazy bądź miejsca zamieszkania – wówczas będzie to po 3, a nie po 4 tygodniach.
 • Baza musi znajdować się w kraju przedsiębiorcy!

 2.Możliwość wykorzystania dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd, z zachowaniem warunków:

 • Powyższa zasada dotyczy kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz rzeczy (nie obejmuje kierowców w transporcie krajowym oraz w międzynarodowych przewozach osób).
 • Oba skrócone odpoczynki muszą zostać odebrane poza państwem siedziby pracodawcy oraz poza państwem swojego miejsca zamieszkania.
 • W każdych 4 tygodniach kalendarzowych muszą zostać wykorzystane przynajmniej 2 odpoczynki skrócone i 2 regularne.
 • Po dwóch skróconych odpoczynkach, kolejny musi być regularny wraz z rekompensatą za poprzednie dwa skrócone, odebrane na bazie lub w miejscu zamieszkania.

 3.Wymóg odbierania regularnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.

 • Zostaje utrzymany w mocy dotychczasowy zakaz odbierania odpoczynków 45h w kabinie pojazdu.
 • Wskazano, że miejsce zakwaterowania podczas odbierania odpoczynku musi posiadać odpowiednią infrastrukturę noclegowa i sanitarną oraz misi być przystosowane dla każdej płci

4.Możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych w pociągu lub na promie.

 • Oprócz dotychczasowej możliwości przerywana odpoczynków dziennych na promie według nowych zasad możliwe będzie przerwanie odpoczynku tygodniowego skróconego lub regularnego, natomiast w przypadku tego drugiego podróż nie może być krótsza niż 8h.
 • W obu przypadkach kierowca musi mieć dostęp do kabiny sypialnianej, koi lub kuszetki.
 • Należy pamiętać, że odpoczynek można przerywać maksymalnie dwukrotnie, oraz czas przerw może trwać max. 1 godzinę.

5.Możliwość wykorzystania przez kierowcę w załodze 45-minutowej przerwy w pojeździe.

 • Warunkiem jest to, że kierowca wykorzystujący odpoczynek nie może być zaangażowany w pomoc prowadzącemu pojazd.

 6.Możliwe wydłużenie czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny podczas powrotu do bazy lub do domu na odpoczynek tygodniowy, z zachowaniem poniższych warunków:

 • Z tej możliwości można skorzystać w uzasadnionych okolicznościach, których nie można przewidzieć oraz pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • Można wydłużyć czas jazdy do 1 godziny przed odpoczynkiem tygodniowym regularnym lub skróconym.
 • Przekroczenie czasu jazdy do 2 godzin możliwe jest wyłącznie przed odpoczynkiem 45h, wówczas przed rozpoczęciem przedłużenia jazdy należy zrobić przerwę trwającą co najmniej 30 minut
 • Należy pamiętać, że nadal obowiązuje czas jazdy ciągłej 4,5h a także limit jazdy w kolejnych dwóch tygodniach wynoszący 90h
 • Przekroczenie czasu musi zostać opisane na wydruku powołując się na art. 12 rozporządzenia 561/2006.