Przechowywanie ewidencji czasu pracy kierowców

przeglądane dokumenty

Przypominamy, że pracodawca w firmie transportowej zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy w postaci papierowej lub elektronicznej, a także do przechowywania jej przez okres aż 10 lat. Musi ona być udostępniana kierowcy na jego wniosek.

W ostatnim czasie wśród firm transportowych odnotowujemy liczne kontrole, zarówno Inspekcji Transportu Drogowego jak i Państwowej Inspekcji pracy. Podczas takiej kontroli Inspektorzy przywiązują dużą wagę do prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Chcielibyśmy przypomnieć, że oprócz standardowego rozliczania czasu pracy kierowców prowadzimy także obsługę kadrowo-płacową. Wówczas w naszym biurze odbywa się cały proces rozliczenia pracownika, od otrzymania danych z karty kierowcy do gotowej listy płac. Dzięki temu dokumentacja pracownicza jest prawidłowa i zgodna z rozliczonym przez nas czasem pracy. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla naszych klientów oraz znacznie ułatwia przygotowanie firmy do ewentualnych kontroli.