Sanitariaty

tachograf

Od dnia 19 sierpnia 2023r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o czasie pracy kierowców. Wprowadzono w niej szereg zmian dotyczących zasad rozliczania kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym. Jedną z tych zmian jest możliwość wypłacania zwrotu kosztów za sanitariaty dla kierowców.

Dodatek za sanitariaty jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez kierowców z urządzeń sanitarnych podczas wykonywania pracy. Do tych kosztów można zaliczyć m. in. opłatę za korzystanie z toalet czy prysznica. To świadczenie może być wypłacane kierowcom wykonującym przewozy w ruchu międzynarodowym.

Firmy transportowe upatrują w tym składniku możliwość oszczędności, bowiem dodatek ten nie podlega składkom ZUS ani opodatkowaniu. Rzeczywiście jest to składnik, który może być korzystny, ale nie w każdym przypadku.

Dodatek za sanitariaty jest zwolniony ze składek ZUS i podatku, jednak dotyczy to tyko tych kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż kwota 6935 zł, czyli przeciętne wynagrodzenie w 2023 r.

W przypadku wynagrodzenia niższego niż przeciętne, konieczne jest wliczenie wskazanego świadczenia do podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że wprowadzanie dodatku za sanitariaty nie będzie opłacalne dla firm, w których wynagrodzenie kierowców jest niższe.

Według znowelizowanej ustawy wysokość zwrotu kosztów za sanitariaty powinna być oszacowana na podstawie faktycznych cen tego typu usług za granicą. Z uwagi na to, że rozpiętość opłat za sanitariaty jest spora w poszczególnych krajach, dopuszczalne jest przyjęcie średniej wartości tych cen.

Wypłata dodatku za sanitariaty nie jest obowiązkowa. Decyzja o jej wypłacie należy do pracodawcy.