Terminy administracyjne w ramach tarczy

kalendarz

Po ostatniej nowelizacji tarcza antykryzysowa (2.0) została rozszerzona o kolejne rozwiązania. Wśród nich zawarto m.in. wydłużenie terminów administracyjnych dla kierowców, maszynistów oraz posiadaczy pojazdów.

Czas na realizacji niektórych obowiązków został wydłużony i dopuszcza wykonanie ich odpowiednio 14 lub 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Odroczenie terminu o 14 dni będzie dotyczyło każdej sytuacji, w której upłynął termin ważności:

  • pozwoleń czasowych

  • tablic rejestracyjnych,

W takim wypadku ich posiadacz na dopełnienie formalności będzie miał 14 dni licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Termin administracyjny przedłużony o 30 dni będzie obowiązywać gdy w trakcie trwania epidemii upłynął termin ważności:

  • prawa jazdy,

  • uprawnienia do kierowania pojazdami,

  • szkolenia okresowego,

  • badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

Wówczas w ciągu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będzie obowiązek załatwienia powyższych spraw.

Jednocześnie zostaje utrzymany obowiązek mówiący o niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, dotyczącego braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, które pracownik otrzymuje w wyniku profilaktycznych badań wstępnych.

Wydłużenie terminów administracyjnych nie dotyczy obowiązku wykonywania badań technicznych pojazdów jak również przeglądu technicznego tachografu, muszą one zatem być one wykonywane przed upływem terminu ważności tych badań.