Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów czasu pracy kierowców.

ciężarówki na parkingu

Na mocy obwieszczenia Ministra Infrastruktury, w okresie od 12 sierpnia 2022r. do 30 września 2022r. obowiązują tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Jak podaje resort, decyzja o wprowadzeniu wspomnianych odstępstw została podjęta w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi, a także koniecznością zachowania płynności dostaw towarów.

Ministerstwo informuje, że odstępstwa od czasu pracy kierowców są elementem przeciwdziałania barierom administracyjnym wynikającym z prawodawstwa unijnego w obrębie transportu drogowego, które są szczególnie widoczne w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie i jego wpływu na gospodarki wielu europejskich państw. Zamiana przepisów ma zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy, jednakże tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa te nie dotyczą kierowców autobusów.

 

Wprowadzone zmiany dopuszczają:

  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin;
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin;
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin;
  • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut;
  • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Kierowcy, którzy skorzystają z tego przywileju zobowiązani są do opisywania tych przypadków na wydruku z tachografu lub tarczy analogowej.

Resort podkreśla, że stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst obwieszczenia dostępny jest na stronie: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/789.