Wyższe diety za krajową podróż służbową

słoik z monetami

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 czerwca Minister Rodziny i Polityki Społecznej, pod koniec lipca zmieniają się stawki należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Zmiana dotyczy delegacji krajowych.

Nowe przepisy rozporządzenia obejmują pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Jednak zmiana ta dotyczy wszystkich pracowników wykonujących wyjazdy służbowe poza swoje standardowe miejsce pracy, w tym także kierowców wykonujących krajowe przewozy drogowe.

Dieta przysługująca w czasie podróży służbowej wynosząca do tej pory 30zł, zgodnie z nowymi przepisami wynosi 38zł za dobę podróży. Następstwem tego zwiększa się również kwota ryczałtu za nocleg. Nowa stawka wzrasta z kwoty 45zł do kwoty 57zł. W przypadku pokrycia kosztów noclegu w hotelu, zwrot następuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem w wysokości maksymalnie 760zł. Zmienia się także wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, z kwoty 6zł wzrasta do 7,60zł.

Podwyższone stawki zaczynają obowiązywać od dnia 28 lipca 2022.