Zatrzymanie prawa jazdy za niewłaściwą obsługę tachografu

prawo jazdy

Rejestrowanie aktywności dotyczących czasu pracy kierowcy za pomocą tachografu jest konieczne do prawidłowego rozliczania jego czasu pracy, a także do sprawdzenia, czy kierowca stosuje się do norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku. Jakakolwiek ingerencja w działanie tachografu uniemożliwia prawidłowe rejestrowanie aktywność.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku za nie prawidłowe użytkowanie tachografu podczas przewozu drogowego grozi kierowcy już nie tylko kara finansowa, ale również zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Takie ryzyko zagraża kierowcy prowadzącemu pojazd wyposażony w tachograf i podczas prowadzenia tego pojazdu, jeżeli zaistniała któraś z poniższych okoliczności:

  • jeżeli kierowca wbrew obowiązkowi nie rejestrował za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy aktywności kierowcy, przebytej drogi bądź prędkości pojazdu;

  • jeżeli kierowca rejestrował czas pracy używając cudzej karty kierowcy lub używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wykresówek

  • jeżeli kierowca korzystał z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu bądź zmodyfikowanego oprogramowania powodującego podrabianie danych rejestrowanych przez tachograf;

  • jeżeli tachograf został odłączony.

Kierowca może zostać ukarany, jeśli zostanie przyłapany na „gorącym uczynku”. Znaczy to tyle, że okres w jakim musi zaistnieć okoliczność do zatrzymania prawa jazdy kierowcy wykonującego przewóz drogowy musi dotyczyć bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu. Dokładniej ujmując, okresem tym będzie okres od poprzedniego dziennego okresu odpoczynku dziennego lub tygodniowego do czasu zatrzymania pojazdu do kontroli.

Jako ciekawostkę dodamy, że kierowca może ponieść odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy opisane powyżej naruszenie miało miejsce na terytorium Polski. Przykładowo w przypadku, kiedy kierowca kierował pojazdem bez zalogowanej karty na terytorium Niemiec, ale zatrzymany zostanie w Polsce, prawo jazdy w Polsce nie może zostać mu zatrzymane. Oczywiście nie jest to zachęta do manipulowania danymi poza granicami naszego kraju, gdyż dla przykładu za takie przewinienie w przypadku kontroli na terenie Niemiec właściciel firmy transportowej oraz zarządzający transportem może zostać ukarany kwotą nawet do 30 000 euro.

Manipulacja zapisem danych przez tachograf jest jednym z najpoważniejszych naruszeń stwierdzanych podczas kontroli drogowych. Ryzyko zatrzymania prawa jazdy ma na celu zniwelowanie popełniania tych wykroczeń. Z uwagi na konsekwencje niosące za sobą nałożenie takiej kary dla pracy zawodowego kierowcy, powinno zniechęcić do stosowania tego typu praktyk.