Zmiany w kodeksie drogowym od 1 lipca 2020

znak drogowy

Już 1 lipca obwiązują zmiany w kodeksie drogowym, mające na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa uczestników ruchu. Nowe przepisy przewidują jeszcze wyższe ryzyko utraty prawa jazdy, a jednocześnie zakładają większe przywileje dla pieszych.

Nowelizacja kodeksu wprowadza zmianę limitu dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Dotychczas w porze nocnej limit wynosił 60 km/h. Od pierwszego lipca dopuszczalna prędkość jazdy w nocy w terenie zabudowanym będzie zrównana z prędkością obowiązującą w ciągu dnia, a zatem wynosić będzie 50 km/h.

Rozszerzony został także zasięg przepisu, dotyczącego możliwości utarty prawa jazdy w terenie zabudowanym, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h. Od 1 lipca utrata prawa jazdy będzie grozić również w terenie niezabudowanym, podczas przekroczenia danej, dopuszczalnej prędkości maksymalnej o 50 km/h. Zmiana ta będzie z pewnością skutkować większym odsetkiem kierowców, którzy stracą prawo jazdy z tego powodu.

Kolejne zmiany dotyczą pieszych, podczas przekraczania jezdni na przejściu dla pieszych. Kierowcy zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. Ustawodawca zakłada, że kierujący pojazdem muszą obserwować nie tylko przejście dla pieszych, ale także jego otoczenie, oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu zamierzającemu wejść na przejście lub znajdującego się na nim. Pamiętać jednak należy, że pieszy także zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności.