Zwrot zawyżonego MYTA dla przewoźników

pojazdy w trasie

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 20 października wydał wyrok przesądzający o tym, że Niemcy pobierali zawyżone opłaty drogowe, niesłusznie wliczając w koszty infrastruktury również koszt utrzymania policji drogowej. To orzeczenie jest ostateczne i wiążące. Oznacza to, że dla przewoźników otworzyła się możliwość wnioskowania o zwrot części opłat poniesionych za korzystanie z niemieckich dróg. W różnych latach nadpłata ta wynosiła od 3,6 % do 6% pobranej stawki.

Z tej możliwości mogą skorzystać wszystkie firmy, które uiszczały zgodnie z cennikiem opłaty za przejazd na terenie Niemiec pojazdów ciężarowych tzw. Maut.

Nie należy zwlekać w tej sprawie. Biorąc pod uwagę trzyletni okres przedawnienia roszczeń, liczony od końca roku którego roszczenia dotyczą, możliwe jest domaganie się zwrotu nadpłat uiszczonych najwcześniej w styczniu 2017 r., pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony do końca bieżącego roku.

Ze swojej strony oferujemy wsparcie w dochodzeniu zwrotu nadpłaconych należności.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie przez zainteresowane firmy transportowe wydruków z systemu - zestawienia opłat (Mautaufstellung), na podstawie których można szacować wysokość nadpłaty i wnioskować o jej zwrot.

Zachęcamy do kontaktu!