Polityka prywatności

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

w celach marketingowych

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Graw, Asekuria Trans, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e -mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu 5300910927 lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Dolna 16, 10-699 Olsztyn

 1. Cele i podstawy przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres w celu przedstawienia Ci naszej oferty. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest promocja naszych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

 1. Źródło danych

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z publicznej bazy jaką jest: Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe, przechowywane będą przez okres 1 roku od dnia ich pozyskania lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, po czym zostaną usunięte, chyba, że wystąpi inna podstawa przetwarzania Twoich danych.

 1. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 1. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opartego na art. 6 ust. 1 lit.f); jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów; w celu skorzystania z tego prawa napisz e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Informacja o zautomatyzowanym sposobie podejmowania decyzji. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

podanych za pośrednictwem formularza kontaktowego

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Graw, Asekuria Trans, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e -mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu 5300910927 lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Dolna 16, 10-699 Olsztyn

 1. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz rola jak pełnisz w przedsiębiorstwie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie organizowanego przez nas wydarzenia, Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe, przechowywane będą przez okres 1 roku od dnia ich otrzymania lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, po czym zostaną usunięte, chyba, że wystąpi inna podstawa przetwarzania Twoich danych.

 1. Odbiorcy danych 

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. dostawcy usług informatycznych oraz inne podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności, przetwarzające dane na nasze zlecenie.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 1. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opartego na art. 6 ust. 1 lit.f); jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów; w celu skorzystania z tego prawa napisz e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie zwrotnego kontaktu.

 1. Informacja o zautomatyzowanym sposobie podejmowania decyzji. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.