Wyliczanie wynagrodzenia

Delegowanie w transporcie międzynarodowym

minimalnego w Europie

Pakiet mobilności wprowadził spore zmiany, które obejmują przedsiębiorców wykonujących usługi w transporcie międzynarodowym. Od 2 lutego 2022 roku kierowcy realizujący przejazdy na terenie Unii Europejskiej muszą otrzymywać pełne wynagrodzenie adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę.

Wynagrodzenie za czas delegowania (przewozy kabotażowe oraz cross-trade z uwzględnieniem dopuszczalnych operacji wyłączonych z delegowania) musi być teraz liczone wg stawek określonych w każdym poszczególnym państwie.
Delegowaniu podlegają kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe oraz operacje typu cross-trade. Za to wyłączone z tego są przewozy bilateralne i tranzytowe.

Od dnia 2 lutego 2022 r. wszystkie zgłoszenia w zakresie delegowania kierowców należy dokonywać za pośrednictwem międzynarodowego systemu IMI. Nie ma możliwość zgłaszania kierowców poprzez inne platformy. Co więcej, zgłoszenia kierowców delegowanych obejmują wszystkie kraje UE, nie tylko te, które obowiązywały przed Pakietem Mobilności.

Dodatkowo w ofercie:

 • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR
 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
 • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
 • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień)
 • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP 
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24