Dochodzenie odszkodowań

monety leżące na biurku

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszerzyliśmy ofertę o kompleksowe usługi dochodzenia odszkodowań z tytułu poniesionych szkód komunikacyjnych, których wartość ubezpieczyciele notorycznie zaniżają lub całkowicie odmawiają jego wypłaty.

Udzielamy informacji dotyczących możliwości uzyskania rekompensaty za szkody materialne i zdrowotne oraz za utracone zarobki. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy naszych klientów w sprawie. Powierzonymi zadaniami zajmuje się nasz wykwalifikowany zespół, posiadający bogate doświadczenie w zdobywaniu odszkodowań. Gwarantujemy Państwu wysoki poziom merytoryczny świadczonej przez nas pomocy, skuteczność oraz poufność przekazywanych nam danych.

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu odszkodowania osobom prywatnym oraz firmom.

Dodatkowo w ofercie:

 • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR
 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
 • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
 • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień)
 • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Obliczanie delegacji krajowej i zagranicznej
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG)
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron